HOPPE (Linket til stamtavlene)
FØLL ETTER
HINGST
DREKTIG
hp. e. Lindy Lane
Bedekkes ikke
h. e. Ken Warkentin
Muscles Yankee
Ikke drektig
.
Andover Hall
Drektig
hp. e. Ken Warkentin SOLGT!
Muscles Yankee
Drektig
.
Donato Hanover
Drektig
Charming Lady
.
Muscles Yankee
Drektig
hp. e. Exploit Caf
From Above
Drektig
hp. e. Pine Chip
Coktail Jet
Drektig
hp. e. Exploit Caf
Diesel Don
Drektig
h. e. Dream Vacation
Andover Hall
Ikke drektig
hp. e. Norvelous Hanover
Cromwell
Drektig
.
Muscle Hill
Drektig
hp. e. Magnetic Power
S.J. Photo
Drektig
I'm Prompt Too
h. e. Exploit Caf
Coktail Jet
Drektig
hp. e. Rotation
Muscles Yankee
Drektig
.
Bedekkes ikke.
hp. e. Muscle Hill SOLGT!
Credit Winner
Drektig
Lilt Kronos
h. e. Exploit Caf
Muscles Yankee
Ikke drektig
Photogenic
hp. e. Lindy Lane
Dream Vacation
Ikke drektig
.
Andover Hall
Ikke drektig
h. e. Pine Chip
Coktail Jet
Ikke drektig
h. e. Muscle Hill SOLGT!
Muscles Yankee
Drektig
hp. e. Conway Hall
Andover Hall
Drektig
.
Muscle Hill
Drektig
.
Muscles Yankee
Drektig
.
Muscles Yankee
Drektig
hp. e. Chocolatier
Muscles Yankee
Drektig
hp. e. Dream Vacation
Pine Chip
Drektig
h. e. Conway Hall SOLGT!
Andover Hall
Drektig
Quad Victory
.
From Above
Drektig
hp. e. Muscle Hill
Credit Winner
Drektig