Vi har begge drevet med hest siden tenårene, og i 2001 kjøpte vi eiendommen ”Rambrautflotten”
(navnet skjemmer ingen :-) ) – et eldre småbruk med en herlig beliggenhet, og med utsikt over jordbruksbygda Ler ca 5 mil sør for Trondheim. 

Plassen egnet seg godt for vår felles drøm – en plass for oss og hestene (den gang 8 stykker) og muligheter for å drive med oppdrett.

Etter veldig mye jobb - totalrenovering, vokste stallområdet, treningsløyper, luftegårder, beiteområder seg frem, og vi kunne etter hvert flytte inn i nytt hovedhus. 

I dag har vi rundt 20 avlshopper, hovedsakelig med amerikanske blodslinjer. Vi legger stor vekt på å ha et nært forhold til alle hestene våre, slik at de vi sender fra oss, er trygge, håndterte individer.
Vi satser på kvalitet i alle ledd, hva gjelder hingstevalg, utegang og foring.

Per Otto Ågre som har hvert stallsjef på Stutteri Staro i 4 år har  hvert mye til hjelp hvordan vi skal  drive avlsbiten.
I tillegg til avlsarbeidet, har vi også noen løpshester – noen av disse vil også gå videre som avlshopper.

Resultatene av vårt oppdrett vil vi først se om et par år, da vår første store årgang (13 stykker) er åringer i år.

Turid og Bjørn